GÜNCEL:

Sınai Mülkiyet Kanununun Getirdiği Değişikler

Bizmark Patent Yönetim Kurulu Başkanı Erol KÜLÜK, gazetemiz Kayseri Ekonomi & Ticaret gazetesine patent yasasında yapılan değişiklerle ilgili özel bir açıklamada bulundu. Külük, “Resmi Gazete’de yayımlanan Sınai Mülkiyet Kanunu 556, 555, 554 ve 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameleri daha etkili bir mevzuat oluşturmayı hedefliyor” dedi.

Külük yapmış olduğu açıklamada şu hususlara değindi:

Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte artık Türk Patent Enstitüsü’nün adı Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştirildi.  Bunun yanı sıra fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin eğitim, danışmanlık ve araştırma faaliyetlerini yürütecek bir Fikri Mülkiyet Akademisi kurulmasını da düzenliyor.

Coğrafi işaretli ürünlerin denetimine ilişkin rapor sunma aralığında ise 10 yıldan 1 yıla indirilerek enstitü denetimi sıklaşıyor. Kanunun getirdiği en işlevsel yeniliklerden biri tescil ve itiraz sürelerinin kısalması ticarileşmenin ve ekonomiye katkının daha hızlı ve etkili olacağıdır. Marka yayınına itirazlar KHK uyarınca başvuru yayınından itibaren 3 aydan 2 ay indirilmiştir. Coğrafi işaretlerle ilgili tescil talebinin geçersizliğine yönelik itirazlar KHK uyarınca 6 ay iken, kanun ile 2 aya indirilmiştir. Ayrıca endüstriyel tasarım tescili 6 aylık yayın süreci de 3 aya indirilmiştir.

Markalar için beraber yer alma imkanı geliyor. Yani marka sahibinden yazılı muvaffakat alınması ile aynı marka, aynı mal ve hizmetler için bir başkası adına da tescil edilebilecek. Markaya itiraz eden o markanın kullanıldığını ispatlayamazsa itirazın reddi söz konusu olabilecek.

‘Tüm patent başvuruları incelemeli patent şeklinde olacak’

Patent konusunda ise en önemli değişiklik incelemesiz patent sisteminin kaldırılmasıdır. Artık tüm patent başvuruları incelemeli patent şeklinde olacaktır. Avrupa Patent Sözleşmesi’nde olan Hakların Yeniden Tesisi imkanı ile son tarihlerin geçmesi dolayısıyla geçersiz hale gelen belgelerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Patent tescili sonrası belge yayınından itibaren 6 ay içerisinde menfaati olanların tescile itiraz hakkı olacak. Böylece mahkemeye gitmeden Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde itirazlar olacak ve iptal edilebilecek. Patent başvuru sahibi, işlemleri devam eden başvurusunun faydalı model başvurusuna dönüştürülmesini talep edebilecek.

Faydalı modeller ve endüstriyel tasarımlar bakımından ise artık yenilik araştırması yapma zorunluluğu geliyor. Tıpkı patent olduğu gibi yapılan itirazlar Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde değerlendirilecek ve iptal edilebilecek.

Akademisyenlerin buluşları ise “çalışan buluşu” kapsamına alınıyor ve hak sahipliği üniversitelere ait olacak.

Kanun ile getirilen diğer bir yenilik ise AB marka mevzuatına paralel düzenlenen “Kullanmama Savunması”. İtiraz konusu başvurunun yapıldığı tarihten geriye doğru olan süre esas alındığında, itiraz gerekçesi marka 5 yıldan kısa süreli bir tescil ise kullanmama savunması ileri sürülemeyecektir. Yani kullanmama savunması 5 yıldan uzun süreli tesciller için ileri sürülebilir.

Sınai Mülkiyet Kanununda yer alan davalarda görevli mahkeme Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri ile Fikri Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri olarak düzenlenmekte.

Kanunun resmi gazetede yayımlanması tarihinden önce enstitüye yapılan başvuruların durumunun ne olacağı sorusuyla karşı karşıya kalabilir. Bu durumda başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre başvurular değerlendirilip, sonuçlandırılır.

Bizmark Patent Yönetim Kurulu Başkanı Erol KÜLÜK, “Tüm bu yenilikleri değerlendirdiğimizde, Sınai mülkiyet hakları alanında yaşanan önemli gelişmelere paralel olarak özellikle AB düzenlemeleri ve uluslararası anlaşmalara uyum sağlanarak düzenlenen bu kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte teknolojik ilerlemeye katkı sağlanacağı açık. Bizmark Patent olarak tüm yenilik maddelerine hakim durumdayız. Müşterilerimize hızlı ve kalite hizmet vermeye devam ediyoruz. Kafa karışıklığının yaşandığı konularda müşterilerimiz bizimle çekinmeden doğrudan irtibat kurabilirler” dedi.

Bu haber 1922 kez okundu
  • ETİKETLER