GÜNCEL:

Türkiye’nin Referans Belediyesi: Melikgazi Belediyesi

Melikgazi Belediyesi’nin çalışkan, vizyoner ve başarılı belediye başkanı Memduh Büyükkılıç, 1999 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde yürüttüğü belediye başkanlığı görevinde büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. 52 il merkezinden daha büyük bir nüfusa hizmet veren Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç A’dan Z’ye tüm konularda sorularımızı o her zaman alışık olduğumuz güler yüzü ve samimiyeti ile cevapladı.

Kayseri Ekonomi & Ticaret: Memduh başkanım uzun yıllardır Melikgazi Belediye Başkanı olarak görev yapıyorsunuz. Göreve ilk başladığınız günden bugüne kadar Kayseri’ye ve Melikgazi İlçesine çok büyük hizmetleriniz oldu. O günlerden bugüne yaşanan değişimi siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

 

Memduh BÜYÜKKILIÇ: Böyle ekonomi ve istihdam ağırlıklı, üstelik yerel bir yayın olan gazetenizde bize yer ayırdığınız için teşekkür etmek isterim. 1999 yılında Melikgazi Belediye Başkanı olarak halkın oyları ile göreve başladım. Ancak benim siyasi yaşamın 1977 yıllarında rahmetli Turgut Özal ile başlar. 1990’lı yıllarda aktif siyasete başladım. Parti İl Başkanlığı görevinden sonra 22. Dönem Kayseri Milletvekili olarak TBMM’de görev yaptım. 1999 yılında Melikgazi Belediye başkan adayı oldum ve seçildim. Disiplin, gerçekçi ve planlı bir çalışma ile yerinde çözüm gelecek için yatırım ve hizmet ile belediye başkanlık görevini yerine getirmeye başladım. Yapılan hizmetler ve yatırımlar yerinde ve zamanında yapılmış ki 2004 yılında Türkiye’de rekor bir oy ile yeniden başkan seçilerek bugünkü Melikgazi’nin temellerini atmış olduk.

 

1999 ile bugünkü Melikgazi’yi kıyaslayamazsınız ve değişimi anlatamazsınız. Çünkü değişen sadece Melikgazi değil, Türkiye çok değişti, ülkemiz çok değişti, halkımızın ihtiyaç ve beklentileri çok değişti. Bu değişiklik 2002 yılından itibaren adeta kırılma yaşandı. Çünkü AK Parti kadroları Türkiye’nin dünya ülkeler arasında yer alması, insan odaklı bir yerel yönetim anlayışı ve 2023 yılı hedefli bir devlet politikası ve planlaması ile sadece Anadolu insanının değil bölge halklarının ve ezilen mazlum dünyanın bir lider ülkesi olduk. Yani Yerel yönetimlerdeki değişim aslında yönetim anlayışın değişimi ve hizmet odaklı bir anlayış içinde “mazeret değil, hizmet üreten” kadrolar ile her şehir, her kasaba ve her köy adeta yeniden doğdu.

 

Özellikle Kayseri belediye yönetimleri; tüm kurum ve kuruluşları kucaklayan, görüş alışverişinde bulunarak yatırım planı yapan, sivil toplum kuruluşlarını önemseyen ve beraber çalışan, çalışanlarına değer veren bir kurum olarak adil, hakça ve plan ve program içindeki yatırım ve hizmetleri ile ülkemize yeni bir kavram kazandırmıştır. “Kayseri Belediyecilik Modeli” bu model tüm ülke genelindeki belediyelere örnek gösterilmiştir.

 

Dolayısı ile Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve liderliğinde başlayan değişim, gelişim ve dinamikleri değerlendirme politikaları ile değişen ve gelişen ülkemizde Melikgazi Belediyesi de kendine hak etiğini gelişimi sağlamış ve 2023 hedeflerine hazır hale gelen bir şehir oluşturmuştur.

 

Melikgazi Belediyesi olarak 1999 yılından itibaren uygulanan yatırım ve hizmet politikamız ile günümüz Melikgazi profilini çizdik. Bu profil modern sağlıklı ve depreme dayanaklı yapılar da mutlu ve her ihtiyacı diğer ifade ile beşikten mezara kadar hizmet anlayışı ile hizmet sunulan bir yerel yönetim gerçekleştirdik. Öncelikle eski virane gecekondu semtlerinde imar anlaşmaları ile yeniden semtler oluşturduk. Köşk, Gültepe, Yıldırım Beyazıt, Keykubat, Küçükali, Küçükmustafa gibi gecekondu semlerinde çok katlı binaların yapımına öncülük ettik. Eski semtlerdeki Nurihas, Kiçikapı, Caferbey gibi merkeze yakın yerleri meskene açtık. Son ki yıldır kentsel dönüşüm projesi ile Melikgazi’yi adeta yeniden inşa ediyoruz. Mahallelerimizi sadece yeni binalar ile değil bu alanlarda olması gereken park, bahçe, spor alanları, çocuk oyun alanları, pazar yerleri gibi kamu yatırımları ile donattık.

 

Dolayısı ile sadece Melikgazi değil, Türkiye çok değişti, insanlarımızın beklentileri değişti sonuçta yaşam kalitesi artan bir toplum olarak yaşam alanlarımız örnek ve referans gösterilmektedir.

 

Kayseri Ekonomi & Ticaret: Başkanım Melikgazi Belediyesi sadece Kayseri’nin değil aynı zamanda Türkiye’nin de en büyük belediyeleri içerisinde yer alıyor. Belediyenizin sloganı “Türkiye’nin Referans Belediyesi”. Tüm Türkiye’nin örnek aldığı bir belediye olmayı nasıl başardınız?

 

Memduh BÜYÜKKILIÇ: Öncelikle bu bir hükümetin almış olduğu kararların devamı niteliğindedir. 2002 yılından başlayan yönetim anlayışındaki değişim, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, yerinde yönetim sistemine ağırlık verilmesi, kaynakların planlı bir şekilde kurum ve kuruluşların ortak istişaresi ile planlanması ile başarı elde edilmiştir. Bu bir ekip ve ekiplerin dayanışmasının bir sonucudur.

 

Melikgazi ilçesi barındırdığı nüfusu ile 52 il merkezinden daha büyük olup, Kayseri nüfusunun %50’sine hizmet vermektedir. Hizmet alanının doğu ile batı arasındaki mesafesi 64 km’dir. Özellikle 2009 yılından itibaren 9 belediye Melikgazi Belediyesine bağlanmıştır. Ancak kısa sürede bu yeni bağlanan belde ve kasabalar Melikgazi’li olmanın keyfini ve rahatlığını yaşamaya başlamışlardır. Bu tamamen yönetim anlayışı, tecrübe ve bir ekip çalışması ile başarılmıştır. TÜİK verilerine göre emlak alım satım da Türkiye’de ilk on belediye içindeyiz. Nüfusta 17. sırada yer almaktayız. Atıkların geri toplanılması, kentsel dönüşüm, kırsal alanlarda tarım yatırımları, yöresel ürünlerin desteklenmesi, sokaklarında at arabası olmayan, el arabaları ile işgal edilmeyen yaya kaldırımları, güneş enerji santralleri ile kendi elektriğini kendi üreten kurum gibi bir projelerimiz referans gösterilmektedir. Hatta günlük çöp toplama sitemimiz Pakistan Devletince örnek alınmıştır.

 

Kayseri Ekonomi & Ticaret: Çok fazla proje üreten ve çok fazla çalışan bir belediyesiniz. Mevcut projeleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

 

Memduh BÜYÜKKILIÇ: Melikgazi Belediyesi olarak yatırım planlaması yaparken öncelikle mahalle muhtarından mahallenin taleplerini yazılı istiyoruz. Her hafta mutlaka 2 mahallemiz de ekiplerimiz ile inceleme gezisi yaparak mahalle halkı ve esnafı ile birlikte sohbet ederek mahallenin taleplerini tespit ediyoruz. Yeni yatırım planlamasında kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon ve ortak proje çalışmaları yapıyoruz. Günü birlik değil, 2023 hedeflerimizden taviz vermeden hizmet ve yatırımları planlıyoruz. Bütçemizi akılcı kullanıyoruz. Meclis Üyelerimizin ortak ve oybirliği kararları ile yıllık çalışma planları yaparak uygulama safhasına geçiyoruz.

 

Projelerimizi alt yapı, kentsel planlama, tarihi mekanlar, yeşil alanlar, bahçe ve sosyal mekanlar, spor, eğitim, kültürel, enerji gibi üst başlıklarda belirleyerek bir ekip çalışması ile bilgili, birikimli, yasa ve yönetmelikleri hizmet içi eğitimler ile takip eden, tecrübeli bir ekip ile yerine getirmeye gayret gösteriyoruz.

 

En önemlisi ise ‘geciken hizmet eziyettir’ ilkesi ile yerinde ve zamanında hizmet etmeyi planlıyoruz. Melikgazi Belediyesi’nin en önemli çalışması ise bölgeler ve semtler arasında yatırım kalitesi ve malzemesi ayrımı bulunmamasıdır. Her semt aynı öncelikli ve değerdedir. Çünkü bütüncül bir kalkınma için çalışıyoruz.

 

Kayseri Ekonomi & Ticaret: Birkaç gün önce 2019-2023 yıllarında uygulanacak ekonomik ve sosyal politikalar planını açıkladınız. Bu plan hakkında bilgi verebilir misiniz?

 

Memduh BÜYÜKKILIÇ: Melikgazi Belediyesi günlük politikalar ve yatırımlar ile günü geçiştirmemektedir. Zaten 2002 yılından itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında 5 yıllık kalkınma planları ve bunların yıllar itibari ile uygulanması öngörülmüştür. Bu kapsamda ülkemizin genel hizmet ve yatırım politikasına uygun, destekleyicisi ve ortak koordinasyon içinde bir yatırım ve hizmet planlaması yapılmıştır. Bu planlama ile Melikgazi 2023 hedeflerini şimdiden yakalamış olup, hizmet çıtasını daha yükseltmek gayreti içindedir.

 

2019-2023 yılları arasında uygulanacak ekonomik politikalar planında öncelik insan odaklı, çözüm üreten, yerinde kalkınma, bölgesel denge yatırımları, çevresel bütünlük ve ülke kalkınmasına eşdeğer bir çalışma sergilemektir. Modern, sağlıklı ve depreme dayanıklı yapılar içinde mutlu, gülümseyen ve huzur içinde yaşamlarını idame ettiren aileler, birlik ve beraberlik içinde yaşayan bir toplum hedeflemekteyiz.

 

Kayseri Ekonomi & Ticaret: Belediyenizin 2018 yılı bütçesi 405 milyon TL ve bildiğimiz kadarı ile borçsuz bir belediyesiniz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

 

Memduh BÜYÜKKILIÇ: Kaynak israfı öncelikle inancımıza ve değerlerimize aykırıdır. Zaten ülkemizdeki tüm değişimin temel önceliği kaynakların yerinde ve zamanında kullanımı olmuştur. Değişim, kaynakların kullanımındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Melikgazi de yaşayanlar aldıkları hizmet ve yatırımların faydasını eşit olarak görmekte ve değerlendirmektedir. Bu görüş emlak vergilerinin yatırılmasını kendinde göstermektedir. Hizmeti yerinde ve zamanında alan, kaynakların kendisi için yatırım olarak kullanıldığını gören Melikgazililer vergilerini tam ve zamanında yatırmaktadır. Tahakkuk ve tahsil oranları Melikgazi de çok yüksektir. Bu da Melikgazililerin hizmetten aldığı memnuniyetinin ve güveninin bir sonucudur.

 

Her geçen gün yapılan yeni binalar ile mahalleler genişlemekte, nüfuslar artmakta ama hizmet kalitesi ve değerleri hiç düşmemektedir. Bütçemizin gerçekleşme oranları %90’ların altına düşmemektedir. Bu Melikgazi Belediyesi’nin finansman olarak kaynakları israf etmediğinin bir delilidir.

 

Melikgazi Belediyesinin hiçbir kuruma ve kuruluşa borcu yoktur. Çünkü iyi bir planlama ve program ile bütçe kaynakları kullanılmaktadır.

 

Bizim millete borcumuz vardır o da “Hizmet ve yatırım sözü, adil ve eşit hizmet, aynı kalite ve oranda hizmet, daha da önemlisi verilen güveni koruma sözü” borcumuz vardır. Bunu da yerine getirdiğimize inanıyoruz.

 

Kayseri Ekonomi & Ticaret: Günümüzde birçok belediyenin en önemli gündem maddesi şüphesiz ki kentsel dönüşüm. Melikgazi ilçesindeki kentsel dönüşüm ne durumda. Çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?

 

Memduh BÜYÜKKILIÇ: Şehrimiz gelişiyor, güzelleşiyor, Melikgazi bu gelişme ve güzelleşme içerisinde bir miktar daha ön plana çıkıyor. Melikgazi Belediyesi olarak şehirleşmeye büyük önem veriyoruz. Kazım Karabekir, Küçükali, Küçükmustafa ve Ambar mahallelerinde inşaatlar hızla devam etmektedir. Mahallelerimizin yeni planlamasında modern, sağlıklı ve planlı yapılaşma olacaktır. Yüzme havuzlu, çocuk oyun alanları, otoparkları ve yeşil alanları ile bir site şeklinde şehir planı uyguluyoruz.

 

Kentsel dönüşüm ve çarşı içi bütünlük projesi ile bireylerin alışkanlıkları da değişecektir. İmarlı şehirleşmeye ve gelişmeye büyük önem veriyoruz. Gültepe, Yıldırım Beyazıt, Melikgazi ve Köşk mahallerinde sadece kentsel dönüşüm ile gecekonduları yıkarak binaları yenilemedik. Aynı zamanda bireylerde ve toplumda birçok alışkanlığı ve kültürü de değiştirdik. En başta alışveriş alışkanlığı ve kültürü değişti, hazır yemek kültürü değişti, park ve sosyal tesis ve spor salonları anlayışı ve imkânları değişti. Tüm bunların sonucunda sadece mahalleler değişmiyor, insanlar da bu değişimlerden nasibini alıyor. Bu nedenle Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tahsis ederek çalışmalara hız, etkinlik ve verimlilik kattık. Şehir Meydanı, Hunat Camii ve Çevresi, Yoğunburç, Kayseri Kalesi, Kiçikapı, Düvenönü ve Bürüngüz Camii alanında yer alan ve ticaret merkezi olarak büyük hizmet veren semtlerde kentsel ve hizmette bütünlük anlayışı ile bir çalışma yapıyoruz.

 

Kayseri Ekonomi & Ticaret: Başkanım siz aynı zamanda KAYSER A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyorsunuz. Kayseri iş dünyasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce Kayseri Ticareti ve Sanayisi günümüzde ne durumda?

 

Memduh BÜYÜKKILIÇ: Kayseri ili tarihi İpek Yolu üzerinde yıllarca Avrupa ile Asya ülkeleri arasında kavşak yol ayrımı noktasında bir merkez olmuştur. Ekonomik ve sosyal gelişmişliği ile her zaman gündemde kalarak adeta Anadolu ekonomisinin lokomotifi durumundadır. Kayseri, günümüzde ağırlıklı olarak bir ekonomi şehridir. Çevresi ve çevre illerin konumu Kayseri’yi bu noktaya getirmiştir. Anadolu'nun kalbinde, Anadolu'nun yükselen ve parlayan değeri olarak kazanan ve kazandıran şehrimiz, birçok değeri bağrında bulundurmasının vermiş olduğu katma değer ile mali, ticari ve üretim alanındaki kapasitesi ve istihdamı ile çevresine yön veren, gelişmesinden fayda sağlayan bir bölge şehridir. Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölge, Ağaç İşleri, Traktörcüler Sitesi, Çelik Eşyacılar Sitesi, Büyük Alışveriş Merkezleri, Demirciler Sitesi, Kapalı Çarşı, Bankalar Caddesi ve Kazancılar Çarşısı ticaretin ve üretimin Anadolu'daki kalbi ve merkezidir. İlk 500 şirket içinde yer alan ve dünyanın her köşesine markasını taşıyan firmaları ile üretimin ve istihdamın merkezidir.

 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2015 yılı adrese dayılı nüfus sayım sonuçlarına göre planlı bir şehirleşme ve imarlı bir yapılaşma ile büyüme gösteren şehrimiz kendi nüfusu yanında komşu illeri besleyen, sağlık ve eğitim hizmeti veren bir şehirdir. 

 

Kısacası Kayseri bir bölge şehridir. Bu bir tesadüf değildir.  Yılların birikimi ve günümüz hizmetlerinin bütünleşmesi ile elde edilen bir kazancın sonucudur.

 

Kayseri Ekonomi & Ticaret: Yerli otomobil projesinin fabrikasının Kayseri olması için çok yoğun girişimleriniz oldu. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

 

Memduh BÜYÜKKILIÇ: Kayseri Serbest Bölgesinin arazisi, ulaşımı, lojistik merkezi, yan sanayileri, kalifiyeli eleman ve üniversiteleri ile otomobil üretimi için hazırdır. Kayseri Serbest Bölgesinin Mersin Limanına 320 km, Devlet Demiryolları yükleme rampasına 900 metre, uluslararası karayoluna 600 metre, Havalimanına ise 15 km uzaklıktadır. Serbest Bölge gerek kapsadığı alan gerek ise yatırımcılara sağladığı kolaylık ve alt yapı yatırımları açısından son derece cazip bir yerdir. Özellikle otomotiv yatırımları için çok büyük arazisi ile arsaların diğer bölgelere kıyasla daha ucuz olmasının yerli otomobil için Kayseri Serbest Bölgesi adeta adresin yeridir.

 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve tavsiyeleri ile başlatılan yerli otomobil üretimi için yer aramaya gerek yoktur. Kayseri Serbest Bölgesi artık kendini aşan bir üretim merkezi olmuştur. Çünkü hem dünya teknolojileri ile yarışacak olan üretim tesisleri birer birer hizmete açıldığı gibi bu tesisler bir dünya markası olma yolundadır. Teknolojiye yatırım yapılmaktadır. Kayseri coğrafi yeri ile ayrıca stratejik bir merkezdir. Avrupa, Asya ile Orta Doğu arısında bir köprü ve geçiş noktasındadır.

 

Kayseri hem üretir hem de bunun ticaretini yapar. Dolayısı ile Kayseri bir kazanç şehridir. Kayseri Serbest Bölgesi de Kayserili girişimciler için bir kazançtır, bir fırsattır. Bunun iyi değerlendirilmesi gerekir. Kayseri Serbest Bölgesi sadece Kayseri için değil İç Anadolu bölgesi için bir kazançtır. Bunun iyi değerlendirilmesi gerekir ki Kayseri kazansın ve kazandırsın. Bugün Serbest Bölgenin başarısı konuşuluyor ise bunda Melikgazi Belediyesi’nin büyük bir payı vardır.

 

Kayseri aslında Ticari anlamda bölgesel bir güç. Serbest Bölgede ciddi anlamda büyük bir istihdam var, ciddi anlamda yatırımlar var. Hem Kayseri ihracatına hem de Türkiye'nin ihracatına büyük bir katkısı var. Otomotiv sanayinin gelmesi noktasında Kayseri hem alt yapıya sahip  hem sanayi anlamında güce sahip hem de coğrafi konumu ile stratejik bir öneme sahip.

 

Kayseri Ekonomi & Ticaret: Başkanım son olarak sizin Kayseri iş dünyasına ve Kayseri halkına yönelik vermek istediğiniz mesajlarınız varsa öğrenebilir miyiz?

 

Memduh BÜYÜKKILIÇ: Kayseri üretim merkezleri, sanayi tesis ve yatırımları ile organize ve serbest bölge alanlarındaki değişim ve gelişimleri yakından takip ediyor ve etkinliklerine iştirak ediyorum. Kayseri mobilya yatırımcıları için yeni bir gelişme ve kalkınma modeli getirerek bölge ekonomisine ve istihdama katkı sağlamıştır. Kayseri ilimizde 50 yıllık bir geçmişe sahip olan mobilya üreticileri, birliktelik ve dayanışma oluşturmuşlardır. Bu son derece önemli ve gelişime açık bir düşüncedir. Bu oluşum eğitim, konferans ve seminerleri, mesleki ve ticari ziyaret ile fuarlar düzenlemesi Anadolu Aslanlarının ufkunu genişletmiştir. Kayseri mobilya sektöründeki iş hacmi, ekonomik değerleri ve trendleri bu birlikteliğin güçlü ve birleşmeden doğan kazancın iyi örneğini vermektedir. Bu açıdan bölge şehir ve cazibe merkezi Kayseri için Kayseri mobilya sanayicisi, üretici, pazarlama ve satış sonrası hizmet son derece etkili olmakta olup ayrıca sadece ilimize değil bölge şehirlere de değer kazandırdığı düşüncesindeyim.

 

Kısa sürede büyük bir yol kat ederek, mesleki kurum, kuruluş, oda ve dernekler olarak birçok etkinlik gerçekleştirerek üyelerin ve sektörlerin yan sanayi ile tedarikçilerimizin ufku açılmaktadır. Dolayısıyla sektörler geliştikçe çevre ve komşu yatırımcılar da büyümekte ve gelişmektedir. Üreticilerin bireysel anlamda işlerinde başarı elde etmesi özelikle mobilya sektöründe bölgede prestiji ve etkinliğini de artırmıştır. Bu açıdan Kayseri mobilya sektörü sadece Kayseri değil bölge ekonomisine de katkı sağlamaktadır. Şu anda ekonomik verilere bakıldığında gerek yatırım, istihdam, gerekse vergi ödeme boyutunda ilimizde ilk sıraya giren şirketlerin Kayseri de yer alması herhalde tesadüf değildir diye düşünüyorum. Özelikle devletin mevzua desteği ve yerel yönetimlerin yatırım ve hizmetleri her alanda olduğu gibi sanayi ve sektörel üretim de başarıyı artırmıştır.

 

Anadolu’nun bölge ve cazibe şehir olmasında sanayi yatırımlarının, ekonomik değerlerlerin ve istihdamın büyük katkısı vardır.

 

Kayseri ilinin en önemli ihtiyacı olan ve eksikliği hissedilir hale gelen FUAR alanı, işletmeciği ve işleyişi ile ilgili çalışma ve gayretleri takdir edilmektedir. Çünkü bu kadar büyük bir sektörel alanda örnek çalışmalar yaparak dünyaya açılan bir üretim yapıyorsanız, mutlaka bunların tanıtım ve koleksiyonlarının sergileneceği bir fuar alanı olmalıdır. Her türlü altyapı ve üretim desteği var olan bir şehir olan Kayseri neden bir fuarlar şehri olmasın. Sektörel gelişmeniz ve özelikle fuarcılık alanındaki yatırım ve hizmetlerinizde her türlü destek ve yardıma hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum.

 

Kayseri ilinin her alanda öne çıkması sanayi kuruluşları ile Türkiye ve dünya şirketlerin sıralamasında yer almasını çok önemli buluyorum çünkü istihdam ve üretim demek kalkınma demektir ki bu da şu anda en çok ihtiyacımız olan bir gelişimdir. Kayseri ilindeki sanayi yatırımları, üretim ve ticaretteki istihdam artıcı gelişmeleri bir belediye başkanı olarak mutlu oluyor ve aynı zamanda Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı olarak da her zaman birliktelik içinde olduğumuzu söylemek istiyorum.

Bu haber 3560 kez okundu