GÜNCEL:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi: Müteşebbis Kayseri’nin Müteşebbis Belediyesi

Önemli bir sanayi ve ticaret şehri olan Kayseri’nin en güçlü kurumlarının başında Kayseri Büyükşehir Belediyesi geliyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Mustafa Çelik ile gazetemiz için özel bir röportaj gerçekleştirdik. İş dünyasının içerisinden gelen Başkan Çelik, ekonomik kalkınma için Kayseri’de önemli projelere imza atıyor. Yani müteşebbis Kayseri’nin müteşebbis belediyesi ve müteşebbis belediye başkanı var.

Kayseri Ekonomi & Ticaret: Sayın Başkan, Kayseri pek çok yönüyle tanınan, bilinen bir şehrimiz. Sanayi ve ticaret en önemli özellikleri arasında. Bu anlamda ekonomimize ciddi katkılar sağlıyor. Kayseri’nin Türkiye ekonomisindeki yeri hakkında neler söylersiniz?

 

Mustafa ÇELİK: Sizin de ifade ettiğiniz gibi Kayseri pek çok özelliklere sahip. Yetiştirdiği insanı, müteşebbisi, hayırseveri, belediyeleri, kurumları, uyumu, Erciyes’i ve daha pek çok unsuru ile kısacası her yönüyle marka olan bir kent. Şehrimiz en başta insan unsuru sayesinde farklı özellikleriyle ön plana çıkmayı başarmış bir şehir. Üç organize sanayisi, serbest bölgesi ve 3 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmi ile ülkemizin önemli bir sanayi kentiyiz. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir tarih şehriyiz. Tarihi mirasını koruyan ve tarihi değerlerine fonksiyonlar yükleyen bir kültür şehriyiz. Belediyemizin yatırımlarıyla Erciyes’in lokomotifliğinde bir turizm şehri olma yolundayız. Üniversite ve kamu hastanelerinin yanı sıra gelişmiş özel hastaneleri ve yeni yapılan Şehir Hastanesi ile sadece Kayseri’ye değil Orta Anadolu’ya hizmet veren bir sağlık şehriyiz. Nerede olurlarsa olsunlar yaşadıkları şehre sahip çıkan insanlarımızla hayırseverler şehriyiz. Hayırseverlerin de desteğiyle kurulan üniversitelerimizle eğitim şehriyiz. Büyükşehir Belediyemizin yaptığı ülkemizin en modern tesisleriyle bir spor şehriyiz. Ve tabii ki ticaret şehriyiz. Hatta saymış olduğum tüm bu özelliklerin kökeninde Kayseri’nin ticaret şehri olması yatıyor. Çünkü, bir şehre, bir ülkeye yatırım yapabilmek için iki unsura ihtiyaç var. Birincisi birikim, ikincisi de müteşebbis ruh.

 

Kayseri Ekonomi & Ticaret: Kayserililerin önemli bir özelliği olarak ifade ettiğiniz müteşebbisliği biraz açar mısınız? Bu müteşebbisliğin kaynağı nereden geliyor?

 

Mustafa ÇELİK: Kayserililerin müteşebbisliği genlerinden geliyor. Kayseri, 6 bin yıla dayanan ticaret kültürüyle oluşturduğu birikim ve bu birikimi kullanan müteşebbis insan gücüyle gelişerek ve büyüyerek bugünlere gelmeyi başardı. Kaynakların olduğu bir şehirde müteşebbis yoksa o kaynaklar heba olur. Kayseri’nin bu anlamda şanslı bir şehir olduğunu düşünüyorum. Hatta Kayseri’nin ülkemiz için de şans olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Kayseri girişimcinin yetişmesi için bereketli topraklara ve 6 bin yıllık ticari genlere sahip bir şehir. Bu anlamda Kayseri için girişimciliğin başkenti diyebiliriz. Öyle ki, bu topraklarda 6 bin yıl öncesinde yaşayan kadınlar dahi girişimci bir ruha sahipti. Tarihi arkeolojik belgeler bunu ispatlıyor. Bildiğiniz üzere Kültepe Anadolu’nun insanlık tarihine ışık tutan bir bölgesi. Kültepe’de 60 senedir kazı yapılıyor. Bugüne kadar on binlerce tablet çıktı. Tabletlerin birisinde Madawada isimli kadın tüccardan bahsediliyor. Tabletlerden anlaşıldığına göre Madawada Anadolu'nun çeşitli şehirleri ile bağlantısı olan gümüş ve bilhassa tahıl ticareti yapan ve ekonomik durumu da çok iyi olan bir tüccar. Dolayısıyla bu topraklarda yaşayan insanlar 6 bin yıla dayanan ticari genlere sahip. Bu genler sayesinde yetiştirdiğimiz girişimciler ülkemizin dört bir yanında bu ülkenin çok daha fazla gelişmesi için gayret gösteriyor.

 

Kayseri Ekonomi & Ticaret: Kayseri, gerçekten ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunuyor. Peki Büyükşehir Belediyesi’nin şehir ekonomisindeki yeri nedir?

 

Mustafa ÇELİK: Kayseri’nin sadece kişileri değil kurumları da müteşebbis. Bunların başında da Kayseri Büyükşehir Belediyesi geliyor. Vermiş olduğu hizmet ve yapmış olduğu yatırımlarla Türkiye’de belediyeciliğin markası olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, klasik belediyecilik hizmetlerinin dışında üretimin artmasına yönelik de önemli çalışmalara imza atmaktadır. Son üç yılda her biri 1 milyon TL’yi aşan ihaleler karşılığı 1,5 milyar TL’den fazla parayı Kayseri piyasasına aktarmıştır. Küçük miktarlardaki ihaleler, doğrudan teminler ve cari harcamaları da eklerseniz bu rakam çok daha fazladır.

 

Kayseri Ekonomi & Ticaret: Kayseri Büyükşehir Belediyesi için müteşebbis ifadesi kullandığınıza göre üretime de katkıda bulunuyorsunuz değil mi?

 

Mustafa ÇELİK: Evet, belediye olarak hem üreticiyi destekleyen pek çok projeyi hayata geçiriyoruz, hem de üretimin artırılması için yeni imkanlar sağlamaya gayret ediyoruz. Bu anlamda uygulamakta olduğumuz en önemi projemiz Beydeğirmeni Besi Bölgesi projesi. Beydeğirmeni Toplu Besi Bölgesi sadece ilimiz için değil ülkemiz için de çok büyük bir yatırım olacak. Örneği olmayan bir projeyi hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bu yatırım Kayseri’yi hayvancılıkta ülkemizin ilk beş ili arasına sokacak. Beydeğirmeni bölgesindeki 5 milyon metrekarelik bu alanda 800 ahır parseli çıkardık. Burada 80 bin baş hayvanın besisi yapılacak. Bu çok büyük bir rakam. Adeta yeni bir OSB yapıyoruz. Bu bölgenin altyapısını biz hazırlıyoruz. Şu anda bölgede 52 kilometrelik yol yapılıyor. Tüm alt yapıyı tamamladıktan sonra parselleri üreticilere tahsis edeceğiz. Bölgede biyogaz tesisi, hayvan pazarı, kesimhane, sosyal tesisler de bulunacak. Ayrıca burada hayvancılık yapanlar yem sıkıntısı da çekmeyecek. Çünkü yemciler için de yerler olacak. Toplam 1 milyar TL’lik bir yatırım düşünüyoruz. Dışarıdan gelecek hammadde olmadığı için buradan elde edilecek gelirin tamamı şehirde kalacak. Tamamı bittiğinde her yıl Kayseri ekonomisine 800 milyon TL katkıda bulunmasını öngörüyoruz.   

 

Kayseri Ekonomi & Ticaret: Bildiğiniz üzere ekonominin lokomotifi olan sektörlerin başında inşaat sektörü geliyor. Bu anlamda Kayseri’de özellikle kentsel dönüşümle sektörün daha da hareketleneceğini söyleyebilir miyiz?

 

Mustafa ÇELİK: Ülkemizde hatta tüm dünyada hızla büyüyen şehirlerin çarpık kentleşmeye neden oldukları yadsınamaz bir gerçek. Bunun yanı sıra nispeten düzenli ve planlı olarak bilinen yerleşim alanları da zamanla bugünkü şehir anlayışının gerisinde kalabiliyorlar. Alt yapı yetersizliği, binaların deprem yönetmeliğine uygun olmaması, trafik ve güvenlik problemleri, sosyal mekan yetersizliği gibi konular dönüşümü tetikleyebiliyor. Ayrıca kentlerin merkezlerinde kalan; ama mevcut durumları itibarıyla şehir merkezlerinin dışına taşınması gereken alanlarda da dönüşüm kaçınılmaz hale gelebiliyor. İşte tüm bu nedenlerle dönüşümü mutlaka ama mutlaka planlı yapmak gereği ortaya çıkıyor. Biz Kayseri’de tüm hizmet ve yatırımlarımız için yeni bir vizyon belirledik. “Planlı gelişim, estetik dönüşüm, fonksiyonel değişim” şeklinde belirlediğimiz vizyonumuzu tüm yatırımlarımızın hareket noktası olarak görüyoruz. Kentsel dönüşümde de bu vizyon doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. “Planlı Gelişim” vizyonumuz doğrultusunda Kentsel Dönüşüm Master Planını hazırladık. Hangi mahalleler öncelikli dönüştürülmeli, konut, ofis ticaret dengesi nasıl olmalı, arz talep dengesi nasıl dikkate alınmalı, mevcut konut stoku ne durumda tüm bunları bilmemiz gerekiyor ki daha sağlıklı sonuçlar ortaya koyabilelim. Konut kültürü, bölgesel kültür yapısı, kaynak ihtiyacı ve yatırımcı talepleri de dikkate almamız gereken unsurlar. Tüm bu konuları Master Plan ile tespit ettik. Çünkü şehrin gelecek yüzyılını etkileyecek bir proje yapıyorsanız planlı yapmak durumundasınız. Bizim kentsel dönüşümdeki amiral projemiz Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi. Yaklaşık 4 milyar TL’lik büyüklükle Kayseri belediyecilik tarihinin en büyük projesini yapıyoruz. İstanbul’da Taksim, Ankara’da Ulus ve Kızılay ne ise Sahabiye de Kayseri’de o. Cumhuriyet Meydanı’na bakan bir mahalleyi dönüştürüyoruz. Bu proje şehre katacağı yeni çehre ile Kayseri'nin gelecek yüzyılına damga vuracak bir proje. Sahabiye Projesi’nin birinci etabının temelini bu ay içinde atacağız. Elbette yapmış olduğumuz dönüşüm çalışmalarıyla da inşaat sektörüne ivme kazandırmış olacağız.

 

Kayseri Ekonomi & Ticaret: Kayseri ve ülke ekonomisine en önemli katkıyı da sanıyoruz ki Erciyes sağlıyor. Bu anlamda Erciyes hangi noktada bulunuyor?

 

Mustafa ÇELİK: Erciyes’e çok ciddi bir yatırım yaptık. Erciyes Master Planı doğrultusunda bugüne kadar 200 milyon avroluk harcama yapıldı. Özel sektör tarafından yapılacak olan konaklama tesislerinin de tamamlanmasıyla yatırım tutarı 300 milyon avroyu bulacak. Bakınız dünyada kayaktaki sanayi üretiminin senelik 20 milyar Euro, turizm gelirlerinin ise 100 milyar Euro olduğu belirtiliyor. Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye’nin kayak turizminden yılda 10 milyar Euro pay alabileceğine dikkat çekiyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu durumu daha önce gördü ve Erciyes’e ciddi bir yatırım yaptı. Biz Erciyes’i turizm odaklı bir kalkınma projesi olarak planladık. Erciyes’in Kapadokya ve Kayseri’deki tarihi değerlerle birlikte bir tatil paketi halinde turizme sunulması ve bu yolla Kayseri’nin bir turizm şehri haline getirilmesini hedefledik. Bu hedef doğrultusunda da Erciyes dünyanın en güzel kayak merkezlerinden biri haline getirildi. Bugün Erciyes sadece Alpler değil dünyadaki isim yapmış tüm kayak merkezleriyle yarışır durumda. Çünkü Erciyes’in benzerlerinden çok daha ayrı özellikleri var. Bunların başında ulaşım imkanları geliyor. Erciyes dünyanın en yakın dağı. Çünkü havaalanından sadece 20 dakika içinde ve otoyol kalitesindeki bir yolla Erciyes’e ulaşmak mümkün. Toz karı ve pistleri ile mükemmel bir kayak merkezi. Farklı zorluk derecelerinde 30 ayrı pistimiz var. Bu pistler 18 ayrı mekanik tesisle birbirlerine bağlı. Şu an pist uzunluğumuz 105 km; ancak yatırımlarımız devam ediyor. Birkaç yıl içinde pist uzunluğumuz 200 km'ye çıkacak. Saatte 25 bin kişiyi mekanik tesislerle taşıyabiliyoruz. Bu çok ciddi bir kapasite. Mekanik tesislerimiz uluslararası camiada kabul görmüş, dev firmaların kurduğu tesisler. Erciyes'teki yatak kapasitemiz şu anda 1500 civarında; ama şehir merkezinde 5 bin yatak var. Yatak kapasitesi anlamında sorunumuz yok. Bununla birlikte bizim hedefimiz sadece Erciyes'te 6 bin yatağa ulaşmak. Şu an turizm yatırımcılarımızın bizim tahsis ettiğimiz alanlarda yatırımları sürüyor. Kısa sürede sadece Erciyes'te 6 bin yatağa ulaşacağız. ‘Yatırımın karşılığını almaya başladık mı?’ derseniz; bu anlamda da önemli çalışmalar yapıyoruz. Erciyes için bir tanıtım atağı başlattık. Geçen yıl ve bu yıl yaptığımız tanıtımlarla Erciyes’e gelen kayakçı sayısında yüzde 98 artış sağladık. Bu yıl Rusya’dan Kayseri’ye charter seferleri başladı. Tanıtım çalışmalarımız artarak devam edecek ve Erciyes sadece ilimize değil ülkemize de ciddi anlamda katkı sağlayacak.

 

Kayseri Ekonomi & Ticaret: Bu tür projelerle Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekonomiye direk katkı sağlamış oluyor elbette.

 

Mustafa ÇELİK: Ekonomiye direk olduğu gibi dolaylı da katkı sağlıyoruz. Kayseri’de kurumlar arasında çok güzel bir uyum var. Uyum kültürü bu şehrin en önemli özelliklerinden birisi. Bu anlamda odalarımızla, derneklerimizle de çalışarak sanayicimizin, tüccarımızın ve esnafımızın ekonomiye çok daha fazla katkı vermeleri için yanlarında olmaya, onlar için üretim alanları oluşturmaya da devam ediyoruz. Biz Kayseri’de özel sektörüyle kamu sektörüyle şehrimize, memleketimize ve milletimize hizmet için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.

 

Kayseri Ekonomi & Ticaret: Sayın Başkan sorularımızı cevaplandırdığınız ve çok önemli açıklamalar yaptığınız için teşekkür ediyoruz.

 

Mustafa ÇELİK: Bende bu özel röportaj için sizlere teşekkür ediyorum. Gazeteniz Kayseri iş hayatına hayırlı olsun. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Bu haber 2512 kez okundu