GÜNCEL:
Rabia Çamdal

Rabia Çamdal

Hazır Mıyız? E-Dönüşüyoruz!

Kıymetli okurlar bildiğiniz üzere, gündemi sıcak kendi sıcak temmuz ayının son günlerini tamamladıktan sonra, mali ya da olmayan herhangi bir tatil yapmaksızın çalışmalara devam etmekteyiz. Bütün bu temponun herkes için hayırlı olmasını diliyorum.

Bu ay işletmeler kadar, biz Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler için çok önem arz eden bir konuyu; dijital dönüşümü vurgulamak istiyorum.

E-Fatura, E-Yedekleme, E-İmza vb. derken E-irsaliyenin de zorunlu hazırlığındayız.

E-İrsaliye, E-Fatura kullanıcıları için 1 Ocak 2019 itibarıyla zorunlu oluyor. 6 Nisan’da Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 487 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ taslağı hazırlandı. Taslakta; e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılara 1.1.2019 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmesine ilişkin açıklamalar yer alıyor.

Tebliğde şu cümlelere yer veriliyor: “01/01/2019 tarihinden itibaren, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye Uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye olarak düzenlemeleri zorunludur. Belirtilen tarihten sonra da 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 15 inci maddesinde belirtilen uygulamadan (e-Faturanın kağıt çıktısının irsaliye yerine geçer belge olarak kabul edilmesi uygulaması) yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Zorunluluk getirildiği halde e-İrsaliye uygulamasına süresi içinde geçmeyen ve sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak düzenlemeyen mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda öngörülen hükümler uygulanır.

Peki E-dönüşümün işletmelere sağladığı yararları konuşalım dersek;

Kullanıma geçen şirketler, kağıt, baskı, faturalandırma, postalama, arşivleme giderlerinden ve iş süreçlerinin hızlanması sonucu personel çalışma verimliliği ile işçilik maliyetlerinden tasarruf edecekler,
bununla beraber;

Kullanıma geçen şirketler tarafından düzenlenen elektronik belgeler, düzenlendiği an hızlıca alıcı şirkete iletilmektedir. Aynı şekilde e-irsaliye açısından teslimat anında kısmi kabul, iade veya hatalı ürün gibi durumlarda işlemler çift yönlü olarak elektronik altyapı sayesinde çok daha hızlı sonuçlandırılabilmektedir.

Diğer bir yandan; milli ekonomiye sağlayacağı tüm faydaların yanı sıra kağıt israfından, karbon gazı salınımına kadar çevreye zarar veren pek çok unsurun ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır.

e-dönüşüm oluşturma ve saklamada güvenilir bir yol olan entegratör sistemi ile elektronik olarak saklanan belgelere istediğiniz an ulaşabiliyor olmakla beraber, bir başkasının sizin belgelerinize ulaşması da imkansız hale gelmektedir.

Kamu kuruluşlarının çerçevesinden bakarak, kendimizi hazır tutabilmemiz açısından, elektronik denetime olan bakışı da takip etmemiz yararımıza olacaktır.

Bu sebeple birkaç noktaya değinmekte fayda görüyorum;

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), Maliye Bakanlığı 2018 – 2022 Stratejik Planı çerçevesinde elektronik denetim kapasitesini artırmayı hedefliyor. 2022 yılında vergi müfettişlerinin inceleme görevlerinin yüzde 30’unu mükelleflerin risk durumlarını analiz eden yazılımlar belirleyecek.

Ödenmesi gereken verginin doğruluğunu araştırma, tespit etme ve sağlama faaliyeti olan vergi denetimi ile ilgili süreçlerin tamamen veya kısmen elektronik kayıtlar kullanılarak gerçekleştirildiği bilgisayar destekli denetim, elektronik vergi denetimi olarak adlandırılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı son yıllarda elektronik denetimin temelini oluşturacak alanlarda yeni açılımlar sağladı. Hem mükellef hizmetlerinin hem de vergi dairelerinin iş ve işlemlerinin yürütülmesi önemli ölçüde kolaylaştı. Benzer çalışmalar Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK) tarafından da yapılıyor.

Bütün bu bilgiler değerlendirildiğinde, zaman içinde insan faktörüne en az ihtiyaç duyulacağı fikri doğuyor olsa da Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğimiz açısından, veri giriş işlemlerinin kısa yolla çözüme ulaşarak, angaryalardan kolaylıkla sıyrılabilinecek bir seviyeye gelineceğini düşünüyorum.

Mesleki sorumluluklarımızın ağır yükü karşısında zaman zaman aldığımız riskler böylelikle en aza indirgenmiş olacaktır.

Bilgi Teknolojileri Sistemlerini doğru yönetebilmek, bilginin gücünü somutlaştırarak, işletmelerin asıl hedefi olan finansal kârlılığı artırmanın en güncel versiyonu olmuştur.

Günden güne yenilenen sistemlere kolaylıkla geçeceğimiz başarılı dönemler dilerim.

Görüşmek üzere...

Bu köşe yazısı 2433 kez okundu