GÜNCEL:
Rabia Çamdal

Rabia Çamdal

Genç İşsizlere ve Kadınlara İlave İstihdam

Merhaba sevgili okurlar bu ayki gündemime başlamadan önce, giriş olarak; 14 Temmuz tarihinde 2.Dönem Staja Giriş Sınavına katılacak arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.
Bilhassa mezuniyetlerin tamamlanması ile İİBF mezunu olmaya hak kazanmış binlerce gencimiz, iş arayışı içine çoktan girdi bile.

Bilinmesini isterim ki Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğimiz meşakkatli, sabır ve özveri gerektiren bir meslek grubu olması sebebiyle iş arama süreçlerinde alternatif bir alan değil bir amaç olmalıdır.

Ne yazık ki başta büyük hayallerle hazırlanılan mesleğimize, zaman içinde kısa sürede; yüksek maaş beklentisi, zorlu sınav maratonunun devam etmesi, yoğun masa başı çalışma saatleri, sosyal aktivite zamanının oluşturulamaması gibi etkenlerin baş göstermesiyle hayaller yerini başka alanlara doğru yönelmeye sürükleyebiliyor.

Gerek staj başlatma gerekse staj süresince aceleci olmamayı sınava girecek olan bütün arkadaşlarıma önerir, şimdiden başarılar dilerim.

7103 Sayılı Torba Yasamız içeriğinde dikkat çekici özelliğe sahip bir düzenleme olan ilave istihdam desteğinin kapsamı, gerekli şartları ve detayları ile ilgili bazı başlıklar şu şekildedir.

-Sigortalının 1.1.2018 ile 31.12.2020 tarihleri arasında işe alınmış olması gerekir.

-Sigortalıların işe giriş tarihi itibarıyla Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işsiz olması gerekmektedir.

-Sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç aylık sürede 10 günden fazla 4/a, 4/c ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 4/b kapsamında bildirilmemiş olması gerekir. Diğer yandan aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki öğretim görenler, okulları tarafından sigortası yapılan stajyerler, İŞKUR programları nedeniyle 46 belge türüyle bildirilenler, sıfır gün sıfır kazançlı bildirilenler SGK’ya bildirilmiş gibi değerlendirilmeyecektir.

-İşyerinin özel sektör işverenine ait olması gerekir. Prim desteğinden ihale konusu iş üstlenen işyerleri hariç olmak üzere özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılar ile ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

-Sigortalı, işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılmalıdır.

-Aylık prim ve hizmet belgeleri ile muhtasar ve prim hizmet beyannameleri yasal süresi içinde SGK’ya verilmelidir.

-Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi şarttır. 17103 veya 27103 kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden ve destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi ile işsizlik sigortası priminin tamamının yasal süresi içinde ödenmelidir.

-İşyerinin SGK borcu bulunmamalıdır. İşveren desteğinden yararlanılabilmesi için, sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.

-Sahte veya kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması gerekir. Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri hakkında kademeli teşvik yasağına göre işlem yapılacaktır.

Destekten yararlanma süresi, 2020 yılının aralık ayını aşmamak üzere şöyledir:

-Sigortalılar Destek süresi

-İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından kadın 18 ay

-İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkekler 18 ay

-İŞKUR’a kayıtlı engelliler 18 ay

-Diğer sigortalılar 12 ay

İlave istihdam prim desteği;


-Destek, imalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanmaktadır.

-Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanmaktadır.

İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerince destek kapsamına giren sigortalılar için 17103 kanun numarası, diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerince destek kapsamına giren sigortalılar için 27103 kanun numarası seçilecektir.

Prim desteğine ilişkin uygulama 1.1.2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğinden, işverenlerce e-SGK üzerinden tanımlama yapılamaması nedeniyle 2018 ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında yararlanılmamıştır. İşverenlerce bu aylara ilişkin geriye yönelik olarak bu destekten yararlanma talebinde bulunulabilecektir.

Uygulamaların hayırlı olmasını umut eder, yeni sayıda buluşuncaya kadar esenlikler dilerim.

Bu köşe yazısı 3527 kez okundu
Yazarın Diğer Yazıları