GÜNCEL:
Ali ÖZCAN

Ali ÖZCAN

Milletin Vekili

Meşhur olan deyimle Türkiye, ‘seçim sath-ı mailine girdi.'

Seçim tarihi yaklaştıkça milletvekili aday adaylarının isimlerini de duymaya başladık. Bu isimler arasında geçmiş dönemde aday adayı olan kişiler olduğu gibi bu dönem siyaset sahnesine çıkan çok sayıda isim de var. Elbette partiler bu adaylar arasında kendi politikalarına uygun halk tarafından teveccüh edilen kişileri milletvekili adayı olarak göstereceklerdir. 

Milletvekili "aday listeleri" için Kayseri Özelinde, özellikle AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi "aday adayı" teneffüsünde nefesler tutulmuş vaziyette partiler arasın da en hareketlileri diyebiliriz. Bu seçimler birçok sürprizlere gebe olacak gibi görünüyor, hiçbir şey veya hiç kimsenin yeri garanti değil diyebiliriz. Özellikle bu iki partide konuşulanların dışında farklı adaylar bekliyorum.

****

100 yıl evvel, Mehmet Zeynel Abidin Efendi, Meşrık-ı İrfan Gazetesi’nde milletvekili olma kriterlerini açıklamış.

İşte 100 yıl önce milletvekili olma kriterleri:

- Milletvekili adayı, aday olacağı şehirde uzun süreli oturmuş, yaşamış olmalı, halkın mizacını iyi bilmeli. Bir şehirde oturmamış veya çıkıp gideli uzun zaman olmuş adamların bir kere iyi olup olmadığı bilinemez. 

- Şehre yarayacak her türlü kanunu ve o şehir halkının saadetini icap edecek şeyleri düşünüp beğenmeye ve böyle bir araya toplamaya muktedir olmalıdır. 

- Devletin şan ve şerefini düşünmeyecek kadar cahil olmamakla birlikte, sefih de olmamalıdır. Çünkü, kendi malı kendine teslim edilemeyen sefih bir adama bu gibi vazife verilemez. 

- Hükümetin kanunsuz ve haksız işlerini yüzüne beraber söylemek hususunda kimseden korkup çekinmez ve ölmekten bile kaçınmaz, dünya için kimseye müdane etmez olmalıdır. 

- Parayı görünce her şeye boyun eğecek kadar bağrı yufkalardan ve parayı çok sevenlerden olmamalıdır. Yoksa milletin menfaati zayii olmak ihtimali ziyadeleşir ve memleketi açık açık uçuruma sürükler. 

- Memuriyetini muhafaza etmek ve başka bir menfaatini korumak için şuna buna yüzsuyu dökmüş (ağlamış), kendisine haksızlık edenlere göz kırpmış, kendisi haksızlık etmiş olmamalıdır. 

- Rüşvet almış, para ile onun bunun hakkını satmış, mahvetmişlerden de olmamalıdır.

- Halk içerisinde zulmü, işkencesi olanlardan olmamalıdır. 

- İki sözlü, ikiyüzlü adamlar da milletvekili olamaz. 

- Şunun bunun ayıbını arayan, daima iki kişi arasındaki gizli sırları anlamaya çalışan, hiç yoktan tertip türetenler de aday gösterilmemelidir. 

- Milletvekilliği bittikten sonra kendini idare edecek bir işi veya zenginliği olmayanlar da aday gösterilmemeli. Çünkü, bu özellikleri olmayan kişiler hükümetin ayıbını örtüp boyun eğmeye mecbur kalırlar.” 

****

Adaylarının en azından bu şartların yarısından tur atlamasını arzu etmekten başka elimizden gelen yoktur. Her zaman Milli ve Yerli adaylardan yanadır gönlümüz, Ülkemiz biraz yüksekçe bir eşiktedir, Bu kertede ancak liyakatli, ehliyetli ve hür iradeli insanlarıyla bu zorlu engel ve engebeleri aşabilir.

***

Ayın sözü

Düşünceleriniz yenilse bile, dürüstlüğünüz zafer çığlığı atmalıdır.” Friedrich NİETZSCHE

Bu köşe yazısı 1794 kez okundu