GÜNCEL:

Kapadokya Uluslararası IP Günlerinin Üçüncüsü Düzenlendi

Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Kapadokya Uluslararası IP (Intellectual Property/Fikri Mülkiyet) Günleri etkinliğinin üçüncüsü düzenlendi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kapadokya Uluslararası IP Günleri 2018 etkinliği ile Türkiye’nin fikri mülkiyet hakları konusundaki sorunları ele alınarak çözüme yönelik çalıştaylar yapıldı.

 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ile ilgili sektörün önde gelen uluslararası kurum ve kuruluşlarının da katılım gösterdiği üç gün boyunca devam eden etkinlikle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Doğan şunları söyledi: ”Kapadokya Uluslararası IP Günlerinin bu yıl üçüncüsünü düzenleyerek çalıştayımızı geleneksel hale getirmiş olduk. Ayrıca bu sene çalıştay içeriğini üç güne çıkartarak iki önemli workshop ekledik.

 

Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak ülkemizin Fikri Mülkiyet Hakları konusunda oturmuş bir sisteme sahip olmasını ve konuyla ilgili bilinç oluşmasını oldukça önemsiyoruz. Fikri Mülkiyet Hakları bilgi ekonomilerinde teknolojik ilerlemenin sağlanması adına yaratıcı fikirlerin korunması için oldukça önemlidir. Bu sebeple gelişmiş ülkelerin çoğu fikri mülkiyet haklarını yasal süreçlerle koruma altına almışlardır. Fikri Mülkiyet Haklarına verilen önem günümüzde teknoloji transferi, uluslararası ticaret, yatırımlar açısından belirleyici önemli bir etkendir. Diğer yandan fikri ürünlere kolay ulaşılması buluşçuların emeğini tam alamamalarına ve farklı buluşların yapılmasının artmasına engel olmaktadır. Bu da teknolojik anlamda ilerlemenin yavaşlamasına ve ülkelerin büyümesinin önüne geçmeye neden olmaktadır.

 

Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak ülke ekonomisine sağladığımız katkının daha da artması adına bilgiye dayalı ekonomiye geçmek durumunda olduğumuz gerçeğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda da Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi, Erciyes Üniversitesi’nin ticari değer taşıyan teknolojik bilgi ve patent üretmesi hedefiyle çalışmalarına devam etmektedir. Erciyes Üniversitesi’ne ait toplam 42 patent mevcut olup, bunlardan iki adeti Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi vasıtası ile lisanslanmış, biri de devredilmiştir. Bu ticarileştirme ile Türkiye’de ilk defa üniversite sahipliğindeki bir patentin devri gerçekleşmiştir. Ülkemizde yeni gelişime başlayan bu süreçte teknoloji transferinin temeli olan Fikri/Sınai Mülkiyet Hakları konularının kanaat önderleri tarafından değerlendirildiği, teknoloji transfer ofisi fikri mülkiyet hakları profesyonellerinin süreçteki rolü ve sorumluluklarının irdelendiği çalıştay sonrası ekosisteme önemli katkılar sağladığımıza inanıyoruz.

 

Tüm Türkiye’den 18 teknoloji transfer ofisinden 37 fikri mülkiyet hakları profesyonelinin katılım gösterdiği Kapadokya Uluslararası IP Günleri 2018 sonrasında oluşturulan sonuç raporu ise ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.

 

Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak, fikri mülkiyet haklarının gelişmiş ülkelerdeki yasal zemine oluşması ve yaşanan bilgi karmaşasının giderilmesi adına kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüp bu konuda bilinç oluşturma konusundaki önderliğimize devam edeceğimizi belirtmek isterim.”

Bu haber 1893 kez okundu